Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Những sản phẩm được đổi trả hàng miễn phí

1: Lỗi Kỹ Thuật Của Nhà Sản Xuất

Thời gian đổi trả là tính từ ngày lắp – 10 ngày

Nếu Quá 10 Ngày Thì Sản Phẩm Đó sẽ bảo hành theo quy định của nhà sản xuất từ 5-7 ngày